ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

BSP / UNF 74o
BSP / UNF 74o Nipeller DA5

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

NPT / UNF 74o
NPT / UNF 74o Nipeller DA6

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

BSP / UNF 74o
UNF / UNF 74o Nipeller DA14

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

UNF 74o / UNF 74o
UNF 74o / UNF 74o Nipeller DA7

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

BSP / BSP 60o
BSP / BSP 60o Orantılı Nipeller DA8

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

BSP / BSP 60o
BSP / BSP 60o Orantılı Nipeller DA9

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

BSP / ORFS
BSP / ORFS Nipeller DA10

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

NPT / BSP 60o
NPT / BSP 60o Nipeller DA15

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

UNF 74o / UNF 74o
UNF 74Perde Geçiş Nipelleri DA7K

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

BSP 60o / BSP 60o
BSP 60o Perde Geçiş Nipelleri DA8K

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

ORFS / ORFS
ORFS Perde Geçiş Nipelleri DA16K

REDÜKSİYONLAR

DR1

LÜLE REDÜKSİYONLAR

BSP / BSP
DR2

KAYNAK NİPELLERİ

UNF 74o
DW1

MANOMETRE RAKORLARI

Metrik 24o
Manometre Erkek Rakorlar
DMAM

MANOMETRE RAKORLARI

Metrik 24/ BSP
Manometre Erkek Rakorlar
DMAF

ALYAN TAPALAR

Metrik
Metrik Alyan Tapalar
DMAP

ALYAN TAPALAR

BSP
BSP Alyan Tapalar
DBAP

TERS NİPELLER

BSP / BSP 60o
BSP / BSP 60Ters Nipeller
DA11

TERS NİPELLER

BSP / UNF 37o
BSP / UNF 37Ters Nipel
DA12

TERS NİPELLER

BSP / ORFS
BSP / ORFS Ters Nipeller
DA13

ERKEK TAPALAR

BSP
BSP Erkek Tapalar
DBMP1

HAVŞALI ERKEK TAPALAR

BSP 60o
BSP 60Havşalı Erkek Tapalar
DBMP2

SOMUNLU TAPALAR

BSP 60o
BSP 60Somunlu Tapalar
DBFP1

SOMUNLU TAPALAR

METRİK 24o
Metrik 24Somunlu Tapa
DBFP

ERKEK TAPALAR

METRİK 24o
Metrik 24Erkek Tapa
DMMP

SOMUNLU TAPALAR

ORFS
ORFS Somunlu Tapa
DFSFP

ERKEK TAPALAR

ORFS
ORFS Erkek Tapa
DFSMP

DİŞİ TAPALAR

UNF 74o
UNF 74Dişi Tapalar
DJFP1

ERKEK TAPALAR

UNF 74o
UNF 74Erkek Tapalar
DJMP1

FLANŞLI TAPALAR

UNF 74Erkek Tapalar
DFP

PERFLEXLİ ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

BSP / Metrik 24o Tip.L
BSP / Metrik 24Perflexli L Serisi
DA1P

PERFLEXLİ ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

BSP / Metrik 24o Tip.S
BSP / Metrik 24Perflexli S Serisi
DA2P

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

Metrik 24o
Metrik Ara Bağlantı Nipelleri Tip.L
DA3

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

Metrik 24o
Metrik Ara Bağlantı Nipelleri Tip.S
DA4

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

Metrik 24o
Metrik Orantılı Ara Bağlantı Nipelleri

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

Metrik / Metrik 24o
Metrik Blok / Metrik 24Nipeller
DAM

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

Metrik 24o
Metrik 24Dişli Dirsek
DMW

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

Metrik 24o
Metrik 24Dişli Ters Dirsek
DMEW

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

Metrik 24/ NPT
Metrik 24/ NPT Dirsek
DMWE

BORU BAĞLANTI TE

Metrik 24o
Metrik 24Dişli Orta Bacak Te
DMET

BORU BAĞLANTI TE

Metrik 24o
Metrik 24Yan Bacak Te
DMEL

BORU BAĞLANTI TE

Metrik 24o
Metrik 24Dişli Te
DMT

METRİK SOMUNLAR

Metrik
DN

METRİK YÜKSÜKLER

DY

BORU BAĞLANTI PERDE GEÇİŞ DİRSEĞİ

Metrik 24o
Perde Geçiş Dirseği
DMWSV

BORU BAĞLANTI PERDE GEÇİŞ NİPELİ

Metrik 24o
Metrik 24Perde Geçiş Nipeli
DMSV

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

BSP
BSP Dişi Dirsek
D1502

BORU BAĞLANTI TE

BSP
BSP Dişi Te
D5605

ARA BAĞLANTI NİPELLERİ

BSP
BSP Manşon
DMA

BORU BAĞLANTI KRUVA

BSP
BSP Dişi Kruva
DBK

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

NPT / BSP
NPT / BSP Kuyruklu Dirsek
DKD

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

NPT / BSP 60o
NPT / BSP 60o Erkek Dirsek
D1500

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

NPT / BSP 60o
NPT / BSP 60o Ters Dirsek
D1501

BORU BAĞLANTI TE

BSP 60o
BSP 60o Yan Bacak Te
DB6602

BORU BAĞLANTI TE

BSP 60o
BSP 60o Orta Bacak Te
DB6600

BORU BAĞLANTI TE

BSP 60o
BSP 60o Erkek Te
DB2603

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

BSP / BSP 60o
BSP Kontra Somunlu Dirsek
D1504

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

BSP / BSP 60o
BSP Kontra Somunlu 45o Dirsek
D1505

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

UNF / BSP 60o
UNF / BSP Kontra Somunlu Dirsek
D6803

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

UNF 74/ NPT
Dirsek
D2501

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

UNF 74/ UNF 74o
UNF 74/ UNF 74Dirsek
D2500

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ 45o

UNF 74/ UNF 74o
UNF 74/ UNF 74Ters 45Dirsek
D6502

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

UNF 74/ UNF 74o
UNF 74/ UNF 74o Ters Dirsek
D6500

BORU BAĞLANTI TE

UNF 74o
UNF 74Orta Bacak Te
D6600

BORU BAĞLANTI TE

UNF 74o
UNF 74Yan Bacak Te
D6602

BORU BAĞLANTI TE

UNF 74o
UNF 74Te
D2603

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

UNF / UNF 74o
UNF Kontra Somunlu Dirsek
D6801

BORU BAĞLANTI 45o DİRSEKLERİ

UNF / UNF 74o
UNF Kontra Somunlu 45Dirsek
D6802

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

UNF 74o / BSP
UNF 74o / BSP Kontra Somunlu Dirsek
D7202

BORU BAĞLANTI 45o DİRSEKLERİ

UNF 74o /UNF 74o
UNF 74o / BSP Kontra Somunlu 45Dirsek
D7203

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

ORFS / UNF
ORFS / UNF Kontra Somunlu Dirsek
DFS6801

BORU BAĞLANTI 45o DİRSEKLERİ

ORFS / UNF
ORFS / UNF Kontra Somunlu 45Dirsek
DFS6802

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

ORFS / BSP
ORFS / BSP Kontra Somunlu Dirsek
DFS7202

BORU BAĞLANTI 45o DİRSEKLERİ

ORFS / BSP
ORFS / BSP Kontra Somunlu 45Dirsek
DFS7203

BORU BAĞLANTI DİRSEKLERİ

ORFS / Metrik
ORFS / Metrik Kontra Somunlu Dirsek
DFS7204